Zorka Čupić

Na vezi svakog dana od 13-19 časova.

Pozovite broj 0901-888-888

i izaberite lokal 33

Pre poziva pripremite datum, vreme i mesto rođenja.

Dostupno iskjučivo za korisnike MTS fiksne i mobilne telefonije u Srbiji. Cena minuta 120 rsd sa porezom. Svi korisnici drugih mreža mogu kupiti MTS prepaid karticu na kiosku i dopuniti je iznosom po želji.

Možete postaviti pitanja vezana za posao, zdravlje, ljubav, sudbinu a astrolog će vam odgovoriti nakon što otvori i analizira vašu natalnu kartu.

Astrolog Zorka Čupić je profesionalni astrolog i numerolog. Školu astrologije završila je kod Aleksandra Imširagića, pre skoro 20 godina. Školu horarne astrologije završila je kod Dušice Miljković. Školu za numerologiju završila je kod Anđele Slobodine.

Profesionalni je predavač astrologije i numerologije na astrološkoj akademiji astrozofija u Beogradu. Njeno posebno interesovanje iz oblasti astrologije i numerologije jeste medicinska astrologija i numerologija.

Astrolog Zorka Čupić ima bogato iskustvo u tumačenju horoskopa u celini kao i u numerološkom tumačenju. Sposobna je da vrlo brzo da detaljne prognoze i odradi astrološke analize sa velikim uspehom.

Zorka Čupić

Na vezi svakog dana od 13-19 časova.

Pozovite broj 0901-888-888

i izaberite lokal 33

Pre poziva pripremite datum, vreme i mesto rođenja.

Dostupno iskjučivo za korisnike MTS fiksne i mobilne telefonije u Srbiji. Cena minuta 120 rsd sa porezom. Svi korisnici drugih mreža mogu kupiti MTS prepaid karticu na kiosku i dopuniti je iznosom po želji.