Kako da zapamtite snove

Mnogi se ljudi ne sećaju šta su sanjali osim kad je u pitanju nešto posebno zanimljivo. Iako možda to ne želimo, većina nas zaboravlja događaje koje umovi proizvode tokom noći, ali to ne mora da bude tako.

Kako da zapamtite snove

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Kako da zapamtite snove?<br />

<br />

Mnogi se ljudi ne sećaju &scaron;ta su sanjali osim kad je u pitanju ne&scaron;to posebno zanimljivo. Iako možda to ne želimo, većina nas zaboravlja događaje koje umovi proizvode tokom noći, ali to ne mora da bude tako. Metode kako zapamtiti svoje snove uključuju dnevnik, crtanje, namerno buđenje...<br />

<br />

<br />

<strong>VODITE DNEVNIK SNOVA</strong><br />

<br />

Zapisivanje snova čim se probudite je među efikasnijim načinima kako ih zapamtiti. Dodatna povoljnost ove metode je da kasnije možete i da probate da protumačite o čemu se u snu zapravo radilo.<br />

Autor Kreg Hamilton-Parker u svojoj knjizi &#39;The Hidden Meaning of Dreams&#39; (Skriveno značenje snova) preporučuje svima onima koji žele da zapamte &scaron;ta su sanjali da kupe praznu svesku tvrdih korica i da svako jutro zapi&scaron;u barem jedan san na levoj strani i svoje tumačenje na desnoj strani.<br />

Naravno, kad pi&scaron;ete o snovima, nemojte da brinete o pravopisu i gramatici ili tačnom sledu događaja. Najvažnije je &scaron;to vi&scaron;e sećanja zapisati pre nego &scaron;to zaboravite detalje.<br />

Nakon mesec dana trebalo bi da imate bolji uvid u svoje snove i bićete iznenađeni koliko vam ih je ostalo u sećanju.<br />

<br />

<br />

<strong>IMENUJTE SNOVE</strong></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<br />

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Ako se probudite, a nemate pri ruci svesku, možete uvek svom snu dati naslov i to zapisati na papirau. Imenovanje onog &scaron;to ste sanjali nije lo&scaron;a navika čak ni kad vodite dnevnik snova.<br />

Tokom dana poku&scaron;ajte &scaron;to vi&scaron;e puta da iskoristite ime svog sna u razgovorima ili se jednostavno poku&scaron;ajte sami setiti vi&scaron;e detalja. Kad napokon ulovite vremena, poku&scaron;ajte pro&scaron;iriti taj naslov koliko možete &ndash; to bi vam trebalo pomoći da se prisetite &scaron;ta ste sanjali.<br />

<br />

<br />

<strong>CRTAJTE</strong></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<br />

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Ako vam je ideja zapisivanja snova pomalo zastra&scaron;ujuća, možete ih uvek crtati. To se, naravno, podrazumeva u slučaju da ste slabiji na rečima nego sa slikama.<br />

Kupite blok i držite ga pored kreveta. Nakon &scaron;to se probudite, nacrtajte ono &scaron;to ste sanjali. Kad zavr&scaron;ite sa svim slikama koje su vam ostale u glavi, biće vam znatno lak&scaron;e prisetiti se &scaron;ta ste sanjali.<br />

<br />

<br />

<strong>NAPRAVITE PUTOKAZ</strong></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<br />

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Uzmite papir i nacrtajte krug i u njemu napi&scaron;ite jednu stvar koje se sećate iz sna. Iz tog &#39;oblaka&#39; povucite nove oblake i u njima napi&scaron;ite po jednu reč za svaku stvar koja je vezana za sećanje iz sna. To će vas asocirati na ostale stvari koje su vam mutne ili ste ih zaboravili.<br />

Svaki put kad se setite nečeg novog, samo dodajte novi oblak i upi&scaron;ite reč koja to opisuje. Nakon &scaron;to ste napravili mapu svog sna, iznenadićete se koliko stvari ste se na kraju uspeli setiti.<br />

<br />

<br />

<strong>NAMERNO SE PROBUDITE</strong></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<br />

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Eugen Aserinski i Nejtan Klitmen 1955. napisali su i objavili rad o REM fazi &ndash; delu noći kad sanjamo tokom kojeg nam oči rade nagle i česte pokrete &ndash; u kojem su otkrili kako sanjamo samo oko jedne petine vremena u kojem spavamo. Snovi koje sanjamo u REM fazi takođe su i najlak&scaron;i za zapamtiti nakon buđenja.<br />

<br />

Poku&scaron;ajte da se probudite vi&scaron;e puta tokom noći ili navijte sat za ranije buđenje, pa se poku&scaron;ajte odmah setiti &scaron;ta ste sanjali. Jednom kad nađete ono &scaron;to vam najvi&scaron;e odgovara, pretvorite to u rutinu.<br />

<br />

<br />

<strong>MENTALNO SE PRIPREMITE ZA PAMĆENJE SNA</strong></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<br />

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Pre spavanja nađite neki način da sami sebe naterate da bolje pamtite snove &ndash; naglas ili u sebi ponavljajte &quot;zapamtiću svoje snove noćas&quot; a kada se probudite ostanite da ležite zatvorenih očiju jo&scaron; neko vreme i poku&scaron;ajte da se setite &scaron;ta ste sanjali.<br />

<br />

Izvor: 24 sata</span></span></p>

Podeli na Facebook-u

ključne reči: snovi znacenje snova pamcenje snova kako da