Dani Meseca

Detaljan opis svih dana Meseca kojih ima ukupno 30 i koji se stalno ponavljaju.

Dani Meseca

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>1. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Novi lunarni ciklus tek počinje i zato bi danas bilo poželjno da napravite razne nove planove za ovaj lunarni mesec i u ma&scaron;ti ih razradite. Potrudite se da ne ispustite ovaj momenat, jer od njega može da zavisi uspeh celog lunarnog meseca. Dana&scaron;nji dan treba da posvetite nečemu &scaron;to uzvi&scaron;ava va&scaron;e duhovno stanje. Veoma je korisno da se setite detinjstva, da malo razmislite o svom životnom putu i da pročitate ne&scaron;to iz istorije svog naroda. Takođe je dobro oprostiti uvrede i prijateljima i neprijateljima. To će vam biti lak&scaron;e nego u druge dane, a i ubrzaće neke va&scaron;e lične planove. A sve &scaron;to planirate i ma&scaron;tate ovog dana sigurno će se ostvariti, ali samo u slučaju ako je va&scaron;a misao čista i nije povezana sa zlom i osvetom. Negativne planove u prvom lunarnom danu je veoma opasno graditi jer mogu dovesti do nesreće. Za to važi ona poslovica: &quot;Ko drugome jamu kopa, sam u nju pada&quot;. Dan nije dobar za grupna okupljenja i treba imati &scaron;to manje kontakata. Ako ste sanjali ne&scaron;to dobro to će sigurno imati dobar odraz na vas, a ako je san bio lo&scaron; ne obraćajte pažnju na isti, pa će lako otići od vas. Poludrago kamenje koje je dobro za danas je gorski kristal i briljantin.Veoma dobar, čist i svetao dan. Dan kreativnog mi&scaron;ljenja.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>2. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Danas probajte da se uzdržite od bilo kakvog besa, potrebno je da pokažete velikodu&scaron;nost i date nekome a samim tim i sebi poklon. Poklonite sve nepotrebne stvari iz kuće, jer će vam se to dobrim vratiti. Dobar dan za nova poznanstva ili neke nove javne događaje. Dan je takođe odličan da počnete fizički da realizujete neke od va&scaron;ih planova. Danas je idealno vreme da krenete u realizaciju onoga &scaron;to ste juče osmislili. Naročitu pažnju poklonite svom telu i ishrani, jer danas telo sakuplja snagu za ceo mesec. Ako ste re&scaron;ili da držite dijetu danas se odlučite za jednu od mnogobrojnih. Dana&scaron;nji dan je veoma lo&scaron; za bilo kakav lopovluk, jer će svaki lopov biti otkriven i uhvaćen. Snovi ovog dana su ponekad dosta te&scaron;ki, ali se uglavnom ne ispunjavaju. Poludrago kamenje za danas je žadeit, kalcedon i ahat.Dan aktivnog delanja i početka. Ljutnja zabranjena.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>3. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Ovog dana počinje nov Mesec, tj. na nebu se pojavljuje mesečev srp. Energija ovog dana je u rastu i potrebna je veća aktivnost. Ustanite ranije i nemojte &scaron;tedeti energiju. Svaka pasivnost je zabranjena pa čak i opasna. Koncentri&scaron;ite se na ostvarenje svojih ciljeva, jer svu energiju koju potro&scaron;ite danas na pozitivne stvari, vi&scaron;estruko će vam se vratiti. Dan snage, borbe i napora. Svi po prirodi pasivni ljudi, ovog dana Meseca, su veoma ranjivi i osetljivi. Oni suzbijaju u sebi energiju pa postaju sumnjičavi i zlobni. Dobro bi bilo da se danas naterate na bar neku sportsku aktivnost. U davnine su ljudi na ovaj dan topili srebro i kovali metal. Snovi nemaju posebno značenje i veoma retko se ostvaruju. Na ovaj dan se začinju vojna lica, borci, revolucionari ali i huligani. Poludrago kamenje dobro za ovaj dan je rubin, pirit i aventurin.Dan rada i veće aktivnosti.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>4. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Danas se savetujete da sadite drveće, sejete i orete, ili ako nije vreme za to ili živite u gradu da izučavate nacionalne, genetske i istorijske tradicije. Takođe je dobro da ovog dana skupite pozitivne misli, poradite na svojim odnosima sa bliskim ljudima i rodbinom. Veoma je preporučljivo da se na ovaj dan setite i svojih predaka i svih koji vi&scaron;e nisu sa vama. Ovaj dan nosi dvojnu karakteristiku, u isto vreme je i pozitivan i negativan. Dan lako može biti negativan, ali samo pod uslovom da čovek krene sa ljutnjom na svog bližnjeg. Snovi, naročito u boji će vam se ispuniti. Interesantno je da vam se noćas u snovima mogu prikazati va&scaron;i roditelji, a to je znak da treba da izanalizirate kakve ste probleme nasledili od njih i počnete sa njihovim re&scaron;avanjem. Kod žena pojačana plodnost, pa je ovo jedan od odličnih dana za začeće. Poludrago kamenje za danas je amazonit i žad. Danas možete naći ne&scaron;to &scaron;to ste odavno izgubili.Pasivni dan. Preispitajte svoje korene i genetiku.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>5. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Danas je dobro planirati neke promene u životu. Dan je znatno bolji za ljude koji su sposobni da dobro izvagaju i promisle pre odluke, dok lakomislenima najverovatnije neće ići na ruku. Ovog dana će vam dosta toga ići od ruke pogotovo ako pokažete dovoljno volje i budete imali jasno zacrtan cilj. Takođe je preporučljivo da danas otvoreno pokazujete svoja osećanja i emocije jer će vas drugi ljudi dobro razumeti. Možete da branite svoje principe ili da verbalno &scaron;titite nekoga u razgovoru jer ćete takođe imati uspeha u tome. Fatalan dan za prestupnike jer će svaka nezakonita akcija biti raskrinkana i počinioci će morati da odgovaraju za istu. Veoma je dobro ako noćas u snu budete plakali, tako se organizam čisti i dolazi u balans. Ako su snovi povezani sa putem ne&scaron;to će vam se lepo dogoditi. Ako u snu vidite ne&scaron;to neprijatno to je znak da možda treba da posetite svog lekara ili bar obratite pažnju na svoje zdravlje. Dan nije dobar za putovanja. Poludrago kamenje za danas: tirkiz i roze kalcedon.Dan za određivanje cilja.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>6. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Danas ne smete da pokazujete svoje nezadovoljstvo životom, okolnostima, sobom ili drugima. Sve treba da primate mirno onako kakvo jeste. Veoma dobar dan za druženje sa prirodom i suprotnim polom, to će vas podmladiti. Danas možete da dobijete mnogo informacija. Dobro je da se bavite duhovnom gimnastikom (či&scaron;ćenje od greha kroz pokajanje i izbegavanje lo&scaron;ih navika). Veliku prijatnost će vam doneti različite arome i uop&scaron;teno mirisi su simbol ovog dana. Snovi se ostvaruju, ali bolje je da o njima nikome ne pričate, jer se tada jo&scaron; bolje ostvaruju. Ako ste sanjali neke poznate ljude, verovatno da im ne&scaron;to dugujete. Deca koja su začeta na ovaj dan će uvek biti u potrazi za idealima, biće slobodni i povezani sa prirodom i imati bogat unutra&scaron;nji život. Sklonost ka prehladama danas je nagla&scaron;enija. Poludragi kamen za danas je citrin.Pozitivan dan. Dan radosti i ljubavi.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>7. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Energija organizma nastavlja da raste i imate je sasvim dovoljno da krenete u neku akciju. Organizam je sazreo pa energije imamo dovoljno, a umor nas jo&scaron; uvek nije sustigao. Dobro je početi ne&scaron;to danas jer to znači da verujete u svoje snage. Ovo je takođe i vreme velike emotivne osetljivosti usled čega ljudi imaju potrebu za većim emotivnim kontaktima. Danas nam nikako ne prijaju ravnodu&scaron;nost i du&scaron;evna hladnoća, ali treba znati da to ne prija ni drugima oko nas. Danas treba pažljivo da biramo reči, jer se na ovaj dan priroda odražava na svaku, čak i slučajno izgovorenu, va&scaron;u reč. Savet je da budite pažljivi sa rečima pogotovo negativnim, jer sve &scaron;to kažete može vas i zaista zadesiti. Bilo bi dobro da danas ne započinjete ne&scaron;to &scaron;to ne možete da zavr&scaron;ite. Obratite pažnju na va&scaron;e snove jer mogu da vam donesu neku korisnu informaciju. Dete začeto na dana&scaron;nji dan će biti lekar, govornik, naučnik, aktivno i zdravo biće. Poludragi kamen za danas je safir i koral.Aktivan i srećan dan za sve časne i po&scaron;tene ljude.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>8. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Razmislite danas o svom životu, setite se pro&scaron;losti i poku&scaron;ajte da sve nevolje koje su se de&scaron;avale u pro&scaron;losti, neuspeh, sumnje, lo&scaron;i postupci i crne misli nestanu zauvek iz va&scaron;ih sećanja. Danas je početak druge faze Meseca - dan promena. Da bi ovaj dan pro&scaron;ao dobro potrebno je sasvim malo. Zaboravite na momenat na svoj ego i nemojte previ&scaron;e sebe danas da cenite. Energija ovog dana okrenuta je ka unutra, a spolja je moguća i pasivnost. Dan može da bude dobar za one avanturistiekog duha, a takođe i za ljude koji su sposobni da se žrtvuju. Na ovaj dan se mogu desiti i nepredviđeni događaji i u principu je lo&scaron; dan za ljude koji su nesigurni i za one koji oklevaju. Noća&scaron;njim snovima u većini slučajeva možete verovati, a dete koje je začeto u dana&scaron;nji dan proživeće svetao ali težak život. Poludragi kamen za danas je crveni granat. Dobar dan za sudske postupke.Dan iskrenog pokajanja, pa samim tim i opro&scaron;tenja grehova.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>9. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Ne ba&scaron; srećan dan. Kvadratura Meseca je pro&scaron;la i mada on sada na nebu postepeno raste, energija je lo&scaron;a pa tako i utiče na ljude. Dan obmane, iluzije, prevare i zablude. Postoji mogućnost trovanja sa neispravnom hranom pa budite oprezni. Strah, anksioznost i sumorne misli mogu biti prisutne kod mnogih, pa je potrebna aktivna samoza&scaron;tita po tom pitanju i svesno proči&scaron;ćavanje misli, a takođe i regulisanje želja. Danas je dobro oprostiti nekome ko vas je uvredio jer će te time napraviti pozitivan balans energija. Danas možemo imati neprijatne događaje gde dobijamo uglavnom lo&scaron;e znakove, ali prema svemu tome treba da se odnosimo jako pežljivo. Gordost i neadekvatno pona&scaron;anje mogu da vam poremete sve &scaron;to ste do sada uradili. Nemojte danas ni&scaron;ta novo počinjati nego poku&scaron;ajte da zavr&scaron;ite već započete poslove. Danas nemojte nikome ni&scaron;ta dokazivati i kontroli&scaron;ite izliv negativnih emocija. Savet je da budete skromni i poku&scaron;ajte da provedete dan u svakodnevnim obavezama gledajući svoja posla. Noća&scaron;njim snovima ne verujte jer su oni provokacija ovog te&scaron;kog Mesečevog dana. Ne savetuje se začeće na ovaj 9. dan Meseca. Poludragi kamen za danas je aleksandrin, crni biser i topaz.Dan sa negativnom energijom, pa je potreban oprez.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>10. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Dan je dobar za početak nekog posla. Neprijatni događaji ako se i dese danas biće kratkotrajni i bez značaja. Na dana&scaron;nji dan je dobro vratiti se svojim korenima i tradiciji. Bilo bi lepo da ovaj dan ne budete sami i da se okrenete druženju. Postoji mogućnost da sanjate veoma lepe i prijatne snove, ali oni se neće ostvariti. Dobar dan za začeće. Poludragi kame dobar za danas je ćilibar, sardoniks i hrizolit.Dobar i srećan dan za početak bilo kakvog posla.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>11. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Dan kada se kod svakog od nas budi velika snaga i bilo bi dobro da se potro&scaron;i na stvaranje. Takođe se preporučuje opreznost i pažljivost u svemu &scaron;to radite. Ako iole sumnjate u svoje snage, energija može da vas obuzme i počne da baca sa jednog posla na drugi, a tada dan može da postane veoma nepredvidiv. Na momente ćemo osćaati veliki nalet fizičke energije. Poželjni je da &scaron;to manje u rukama držimo o&scaron;tre predmete, pa je čak i hleb bolje lomiti rukama. Dan je dobar za molitvu. Snovi nose veoma korisne informacije i često se ispunjavaju. Plodnost je i dalje nagla&scaron;ena i ovo je jedan od boljih dana za začeće. Dete začeto ovog mesečevog dana će imati veoma nagla&scaron;ene sposobnosti i talente i biće aktivni borac. Poludragi kamen za danas je opal i hematit.Dan pobede i besmrtnosti (energetske regeneracije).</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>12. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Ovo je dan kada se možete osećati mnogo spokojniji i mudriji nego inače. Energija ovog dana nas tera da uradimo ne&scaron;to dobro za na&scaron;e najbliže. Savetuje se da danas date poklon ili neku milostinju prosjaku. Ko izbegava milostivost može izgubiti naklonost važnih mu osoba. Ovo je dan molitve, pažnje prema samom sebi i smiraja (meditacije). Dan pobede mudrosti, nad pameću i emocijama. Nikako se ne savetuje da danas sažaljevate sebe i plačete, jer ako to radite, takvo stanje može da vam potraje malo duže. Ovo je jedan od dana kada se molitve ostvaruju. Snovi mogu da budu mučni, te&scaron;ki i stra&scaron;ni, ali nemojte se pla&scaron;iti to su samo energetske provokacije ovog dana. Poludragi kamen za danas je koral, sedef i biser.Dan milosti i sažaljenja.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>13. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Danas neke od situacija iz pro&scaron;losti mogu da se ponove i mogu se javiti stari problemi. Ako vam se vraćaju stare veze znači da ne&scaron;to niste sasvim rasčistili do kraja. Odgovorno to prihvatite i poku&scaron;ajte da se oslobodite od tereta pro&scaron;losti. Ako u tome uspete dobićete novu snagu za buduće poduhvate i pobede. Ovo je dan energetskog proči&scaron;ćenja. Ne preporučuje se začeće na dana&scaron;nji dan Meseca. Snovi se mogu brzo ostvariti ali obično nisu jednostavni jer u njima možete videti sve probleme koji vas prate u realnom životu. Ukazuju vam na va&scaron;e gre&scaron;ke i probleme koje treba da re&scaron;avate. Ne savetuje se počinjanje posla na ovaj dan jer će rezultat biti negativan. Poludragi kamen za danas je opal.Dan kad je dobro da se učite na postupcima drugih.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>14. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Dan jake energije koja nas tera na odlučne akcije. Ba&scaron; danas možete da uradite odlučujući korak da zavr&scaron;ite neki posao ili da krenete u ostvarivanje nekog novog posla. Nemojte tro&scaron;iti energiju na sitnice i usmerite se ka nečemu mnogo važnijem. Neki će možda imati napade tuge i melanholije, a oni koji su po prirodi ljubomorni danas mogu imati napad ljubomore. Bilo bi dobro da ovog dana poku&scaron;ate da obratite pažnju na znake i signale. Dobro je ako poslu&scaron;ate neki savet koji će vam stići, pa čak i od nepoznatih ljudi. Snovi se danas neće ostvarivati. Poludragi kamen za danas je žad.Najmoćniji dan Meseca.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>15. dan Messeca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Dan isku&scaron;enja, prevare, iluzije i grehova. A najbolja za&scaron;tita od svega ovoga je svaka vrsta asketizma i uzdržanosti. Dana&scaron;nji dan sam po sebi nosi napetost i sigurno će svakom od nas malo faliti za svađu. Ipak poželjno je da se ne svađate, a i primanje poklona nije preporučljivo. Energije ne bi trebalo da imate manje nego juče, ali će vam sigurno biti teže da je koristite. Budite danas pažljivi prema sebi i ljudima koji vas okružuju. Potrudite se da unesete unutra&scaron;nji spokoj. Ne savetuje se da se počinju neki važni poslovi na ovaj dan. Ovo je dan te&scaron;kih snova i ko&scaron;mara koji vam obično ukazuju na va&scaron;e unutra&scaron;nje probleme i često vam pokazuju put ka razre&scaron;enju istih. Poludragi kamen za danas je ahat.Kritičan dan.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>16. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Ovo je dan duhovne obnove, dan pravljenja programa za buduće radove, dan harmonije između fizičkog i astralnog tela. Na ovaj dan se savetuje fizička aktivnost, ali je u psiholo&scaron;kom smislu potrebno da ostanemo mirni i da na&scaron;e spokojstvno ne naru&scaron;avamo spoljnim delovanjem. Zavist, zloba i agresivnost nikako ne smeju da se ispoljavaju na ovaj dan. Potrudite se da održite harmoniju u svemu. Noća&scaron;nji snovi se po pravilu ostvaruju, ali je potrebno da ih pravilno rastumačite. Poludragi kamen za danas je turmalin i biser.Dan pravde, ravnoteže i harmonije.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>17. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Ovo je dan pronalaženja unutra&scaron;nje slobode i dan misterije. Veoma dobar dan za praznike i slavlja u kojima nije dobro biti neveseo i dosadan. ovo je dan akumulacije i uzrastanja, bujanja energije. Ne treba gubiti glavu jer energija koja nije kontrolisana u sebi sadrži mnogo neočekivanosti. Ovaj dan je nesrećan ako pada u subotu, ali ako pada u neki drugi dan daje dobru osnovu za početak novih i važnih poslova. Ovaj dan neće biti dobar za egoiste, dosadne i zatvorene ljude. Snovi se ispunjavaju, ali kao po pravilu tek na treći dan. Ako je san prijatan, znači da ste uspe&scaron;no realizovali sebe u radu i u ljubavi. Poludragi kamen za danas je ametist, sokolovo oko i cirkon.Dan ljubavi</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>18 dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Ovaj dan kao ogledalo odražava na&scaron;e unutra&scaron;nje biće i često pokazuje &scaron;ta smo to do sada uradili u svom životu. Sama energija dana čini čoveka pasivnim. Postoji opasnost da podpadnete pod nečiji utisak, počnete da ga kopirate i da se poistovećujete sa njim i njegovim mislima. Ovaj dan može da postane dan izdajničkih laži, maski i intriga. Nesvesno možete da nekoga obmanete. Preporučuje se da pratite svoje navike i korigujete lo&scaron;e misli, te da se odreknete egoizma i da odustanete od sebičnosti, sujete i iluzija i da poku&scaron;ate da pogledate sebe sa strane i objektivno ocenite. Za neke ljude dan može biti veoma težak, a naročito za one koji ne žele da se bore sa svojim niskim instiktima. Ovaj dan može biti i srećan, ali za to je potrebno dosta razuma, suzdržanosti, umerenosti, razboritosti i istrajnosti. Snovi se ostvaruju i potrebno je da obratite pažnju na njih. Često u noća&scaron;njem snu možemo da vidimo na&scaron;e zdravstveno stanje i ono &scaron;to nam odnosi snagu tj. gde je problem. San takođe može da nam pokaže i put kako da se izlečimo od neke bolesti. Poludragi kamen za danas je beli ahat, opal i ametist.Dan ogledala.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>19. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Budite oprezni jer 19-og dana svetom vlada te&scaron;ka i neprijatna energija. To je dan gde morate da težite spokojstvu, da budete sabrani i pažljivi. Savet da ostanete kući i nista ne radite bio bi neprimeren, ali to bi bilo najbolje za dana&scaron;nji dan. Nova poznanstva zaobiđite i čuvajte se pijanih jer vas mogu povrediti. Poku&scaron;ajte da se duhovno očistite (preispitajte svoje postupke, oslobodite se laži i crnih misli). Ovo je i vreme pojačane polne aktivnosti.Poku&scaron;ajte da zavr&scaron;ite sitnije poslove sve &scaron;to ste odavno započeli ili trebali da uradite, jer će vam nadalje, do mladog Meseca snage polako nestajati.Dan preispitivanja sebe.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>20. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Danas poku&scaron;ajte da se oslobodite tereta krivice i da prestanete sa eventualnim sumnjama u sebe. Dan je idealan za dono&scaron;enje neke važne odluke ili preduzimanja važnog dela. Time ćete se razviti u psihofizičkom smislu na veći stepen. Ako savladate sumnje u sebe bez problema ćete preći sve prepreke. Ipak u svemu ovome ne smete nikog omalovažavati i biti uobraženi ili gordi. Danas je dobro i da malo postite, a takođe i da se pozabavite kućom, porodicom i tradicijama. Dan je dobar za proučavanje duhovnioh tekstova, a ako ste planirali da se danas &scaron;i&scaron;ate pomerite to za neki drugi dan.Dan pobede nad sobom.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>21. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Energija ovog dana tera nas na neki aktivni početak, daje nam hrabrosti i odlučnosti. Danas moramo da se potrudimo da budemo iskreni i pravedni, čak i kad su sitnice u pitanju. Ovo je dan kada je potrebno da se dobrovoljno žrtvujemo i da se odreknemo egoizma. Danas se možemo posvetiti i sportskim aktivnostima i druženju. Za lopove i prestupnike ovo je veoma nepovoljan dan i brzo će biti otkriveni i sankcionisani. Poludrago kamenje koje je pogodno za ovaj dan je tirid, cirkon i aventurin. Ako ste re&scaron;ili da prekinete sa nekom lo&scaron;om navikom ovaj dan je takođe povoljan za to. Ono &scaron;to ste noćas sanjali nema nikakvog značenja i slobodno zaboravite na to.Dan reforme, kretanja napred, hrabrosti i bratstva (drugarstva).</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>22. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Ovaj dan nije ba&scaron; najpovoljniji i najsrećniji jer se u njemu de&scaron;ava energetski preokret. Ipak energija ovog dana pojačava intelektualnu sposobnost, pa je dobar za učenje. Takođe, danas možete imati odlične &nbsp;ideje i možete re&scaron;iti mnoga pitanja koja su do sada čučala u vama. Ovo je odličan dan za filozofe i mudrace. Potrebno je da danas budete altruista, da učite druge i zapamtite, sva va&scaron;a znanja treba da koristite samo u dobru svrhu, inače će se ona okrenuti protiv vas. Poku&scaron;ajte da se setite &scaron;ta ste protekle noći sanjali, naročito ako je to bilo u boji, jer ti snovi mogu da vam daju neke odgovore. Poludrago kamenje za danas je ćilibar, plavi ahat i plavi safir.Dan mudrosti, dan dobijanja i iskori&scaron;ćavanja znanja.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>23. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Ovo je dan Meseeevog u&scaron;tapa - opadanja, pa je i na&scaron;a energija takođe u opadanju. Primetićete da vam stvari ispadaju iz ruku ili se osećate nekako ne ba&scaron; svoji. Nemojte sebe zbog toga da okrivljujete jer mi smo ipak kosmička bića, a kosmos ovog trenutka ba&scaron; tako deluje na nas. Sve &scaron;to radimo ovih dana biće nam važno negde u budućnosti, pa je bitno da danas saberemo ono &scaron;to smo do sada uradili i razmotrimo kako ćemo dalje. Savet vam je nemojte uzalud tro&scaron;iti energiju jer će dani bez priliva energije jo&scaron; potrajati. Ova četvrta faza Meseca može da se poredi sa ljudima u zrelim godinama koji polako dolaze do mudrosti i počinju da razumeju ono o čemu ranije nisu imali pojma. Postoji mogućnost da nam se javi neko novo pozitivno saznanje, naravno ako smo dobro proživeli prethodne faze. Danas je dobro da se donese neka odluka. Snovi vam nisu istiniti i imaju suprotno značenje. Veoma nepovoljan dan za biznis. Danas se ne preporučuje da odlazite kod pedikira. Kad izlazite iz kuće sa sobom ponesite umesto poludragog kamenja neki svoj lični talisman.Dan novih saznanja o svetu i o sebi.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>24. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Danas bi mogao biti idealan dan za ru&scaron;enja starog i zidanje novog. Na&scaron;e telo se danas nalazi pod kontrolom razuma. Ovaj dan treba da posvetimo ličnom zdravlju i povećanju lične duhovnosti. Danas je izražena mu&scaron;ka energija i dan je odličan za druženje sa suprotnim polom i za seks. U starom Egiptu su ba&scaron; na ovaj mesečev dan postavljali temelj piramida. Ono &scaron;to ste noćas sanjali se neće ispuniti, već vam govori samo o zdravlju va&scaron;e seksualne energije. Ako je san bio prijaten sve je u redu, ali ako nije onda ste potisnuli va&scaron;u seksualnu energiju i to vas opterećuje. Poludragi kamen za danas je malahit, jaspis i oksidijan.Dan podčinjavanja fizičkim nagonima.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>25. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Bilo bi dobro ako bi ovaj dan mogli da provedete u prirodi, a jo&scaron; boljke ako bi to bilo i pored neke vode (reke, jezera, mora). ovo je pasivni dan, posebne i povi&scaron;ene duhovnosti. Danas poku&scaron;ajte da sledite svoj unutra&scaron;nji glas (intuiciju), da razmislite malo o svom životu i o tome &scaron;ta očekujete od njega. Svaki znak koji osetite i primite je neka vrsta intuicije koju trebate slediti. Noća&scaron;nji snovi retko nose korisnu informaciju, ali ako ste ne&scaron;to lo&scaron;e sanjali ujutro očitajte molitvu ili meditirajte da vas lo&scaron;a eneregija ne bi pratila tokom celog dana. Poludrago kamenje dobro za danas je tigrovo oko, sokolovo oko i crveni jaspis.Dan odmora i ne preporučuje se velika fizička aktivnost.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>26. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Ovo je jedan od kritičnih dana, pa su danas ljudi skloni sukobima. Dan intriga i nepotrebnih svađa. Postoji opasnost da potro&scaron;ite svoju energiju na nepotrebne i beskorisne stvari, pa vam se savetuje da se suzdržavate od akcija ali i reakcija takođe. Potrudite se da birate sa kim ćete se nalaziti u dru&scaron;tvu. Ne savetuje vam se da bilo &scaron;ta novo počinjete jer to može da vam donese samo &scaron;tete. Neki od vas će poželeti da možda ne&scaron;to slažu i preuveličaju, ali to vam se nikako ne savetuje jer će vas posle toga biti sramota. Poku&scaron;ajte da skinete sve maske sa sebe i budete potpuno iskreni. Danas ćemo možda moći da vidimo sebe sa strane i nećemo time biti ba&scaron; najzadovoljniji, ali neka to ne bude razlog za pesimizam, jer smo takvi postali po sopstvenoj slobodnoj volji i u na&scaron;oj vlasti je da to promenimo. Postoji mogućnost da danas potro&scaron;ite novac na nepotrebne kupovine ili ga jednostavno izgubite, pa stoga čuvajte va&scaron; novčanik. Potrebno je da budete maksimalno sabrani i pažljivi. Noća&scaron;nji snovi se ostvaruju, naročito ako su u boji. Poludragi kamen za danas je žad i hrizopras.Dan samokontrole.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>27. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Danas možete doći do neke blagotvorne spoznaje. Moguće je da ćete danas re&scaron;iti mnoge unutra&scaron;nje dileme. Poku&scaron;ajte da budete opu&scaron;teni, dan je odličan za bilo kakav posao i putovanje. Ovo je jedan od boljih dana za posao jer je sreća na va&scaron;oj strani. Veoma dobar dan za druženje sa starijim članovima porodice i poslu&scaron;ajte neki njihov savet. Ovo je dan kada se ostvaruju kako snovi tako i predskazanja. Snovi nose intuitivno značenje i mogu da vam otvore oči na neki problem. Poludragi kamen za danas je ametist, rozekvarc i selenit. Nemojte se mnogo gledate u ogledalu, jer se može desiti da vam se ne svidi to &scaron;to vidite u njemu.Dan kada treba da zaboravimo na materijalno.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>28. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Jedan od najznačajnijih dana lunarnog Meseca. Njegova energija je vrlo harmonična, čista i svetla. Ni u kom slučaju ne smete naru&scaron;avati ovu harmoniju svojim grubim dejstvima. Ovoga dana nije dobro da se seku drva, bere cveće i izvlači plod iz zemlje, a bilo bi dobro da ne ubijati ni insekte. Bilo bi lepo kada bi ovog dana uspeli da održite dobro raspoloženje. Kontroli&scaron;ete va&scaron;e emocije, imajte dobre misli i namere. Veoma dobar dan da se počne neki važniji posao. Takođe je dobro da ne&scaron;to posadite i da svuda oko sebe posejete dobre i pozitivne misli. Odličan dan za kupovinu nekretnina. Uzdržite se od te&scaron;kih fizičkih poslova, ne optereaujte se ni fizieki ni psihički. Nađite dovoljno vremena za odmor i poku&scaron;ajte da se ne nervirate. Nedruželjubivi ljudi su danas skloni ka bolestima. U snovima možete videti budućnost, a da li će se ona ostvariti ili ne zavisi ipak samo od vas. Poludrago kamenje za danas su opal, akvamarin, ametist i hrizopraz.Dan Sunca.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>29. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Mesec se danas skoro ne vidi na nebu. Ljudi su danas slabiji nego inače jer je energija istro&scaron;ena. Jedan od najgorih mesečevih dana. Bilo bi dobro da nam u kući ne bude tamnih ćo&scaron;kova i da nam svuda gori svetlo. Osim svetla mogu se koristiti i sveće naravno, a i ambijent je odmah malo intimniji. 29-i dan Meseca u su&scaron;tini nije dobar dan za sve i preporučuje se smirenost. Sem &scaron;to su to crne noći bez meseca, nad nama se navlači i astralna magla. Nemojte verovati nikakvim obećanjima ili u ono &scaron;to čujete iz nepouzdanih izvora, mogu da vas prevare. Danas takođe nije dobar dan za proricanje sudbine i tome sl. Moguće da se negde dogodi neki pad ili nesreća. Dobar dan za či&scaron;ćenje organizma. Na&scaron;a preporuka je &scaron;to vi&scaron;e odmnora. Snovi su istiniti i mogu se ostvariti za 3 dana. Nemojte danas nositi nakit od kosti ili roga. Poludrago kamenje dobro za danas su crni biser, beli opal i jaspis.Danas bi trebalo da vam bude Dan za odmor.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>&nbsp;</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span><strong>30. dan Meseca</strong></span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Ovaj dan je potrebno zavr&scaron;iti sve &scaron;to ste počeli u ovom mesecu i da ispod toga podvučete crtu. Ovo je dobar dan za odmor, radost i upijanje svega lepog oko sebe. Potrebno je da odbacite svoju sujetu, da se odreknete svega nepotrebnog, pogotovo ružnih stvari i svega &scaron;to vas je pritiskalo i da se pripremite za novi Mesečev krug i nov (dalji) va&scaron; razvoj. Dobro bi bilo da vratite svoje dugove ako ih imate i da budete milosrdni prema nekome i time poklonite i drugima radost. Bilo bi dobro kada bi mogli da oprostite nekome ako vas je uvredio i/ili da se iskreno pokajete u svojim gresima. Energija će nam tokom dana rasti pa će neki posle podne biti aktivniji nego pre podne jer tada Mesec već polako započinje svoj novi ciklus. Izuzetno dobar dan da se očisti kuća i da se malo pozabavite va&scaron;im poludragim kamenčićima ako ih imate. Noća&scaron;nji snovi se ostvaruju i veoma često donose radost onome ko ih sanja. Poludrago kamenje koje vam se preporueuje za danas su beli koral, gorski kristal i turmalin.Dan harmonije i ljubavi, pokajanja i oprosta.</span></span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span>Autor teksta: astrolog Dragan Bura</span></span></span></p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-06-30

pregleda:

ključne reči: mesec astrologija dani dani meseca