Reč astrologa - Dragan Bura

Neka moja astrološka razmišljanja o smislu i mogucnostima astrologije.

Reč astrologa - Dragan Bura

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><img alt="" src="http://content.beomedia.com/media/images/draganbura(1).jpg" style="width: 250px; height: 239px; float: right; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" />Dragi moji prijatelji, već duži niz godina se bavim astrologijom i u sebe upijam &scaron;to pozitivna, &scaron;to negativna iskustva te oblasti. Ohrabren va&scaron;om podr&scaron;kom imam potrebu da i sa vama podelim ta svoja razmi&scaron;ljanja.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Počeću jednim citatom na&scaron;eg poznatog astrologa Gorana Milekića, objavljenog u časopisu Astrologos. Na pitanje novinara: &ldquo;Kakva je razlika između astologije i ostalih znanja?&rdquo; Milekić odgovara: &ldquo;Upravo u svojoj sveobuhvatnosti. Astrologija sadrzi i filozofiju i psihologiju i religiju i makrokosmos i mikrokosmos. Ona je najsveobuhvatnije znanje i kao takva &ndash; vrednost neporeciva. Ona obuhvata i etiku i estetiku i eros i kosmos&hellip; To pretpostavlja da je astrolog ujedno i filozof i religiozni mislilac i psiholog, ali u na&scaron;oj sredini nije tako, mi astrolozi smo najneobrazovanija kasta koja postoji na prostoru nebeskom, a bavimo se najapstraktnijim znanjima.&rdquo; Upravo ova misao puno toga otkriva i govori o mojoj nejvećoj dilemi &scaron;to se tiče daljeg bavljenja astrologijom.. </span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Moje ime je Dragan Bura i astrologijom se bavim, ili kako mi to astrolozi volimo da kazemo, proučavam je tek 20-ak godina. Kažem tek, jer zaista znam da je to isuvi&scaron;e kratak period, da bi se ona potpuno savladala i naučila. Astrologija jeste fenomenalna, da ne kažem savr&scaron;ena disciplina, a problem je u tome &scaron;to je tumači i uči čovek sa svim svojim vrlinama, ali pre toga i manama i nesavr&scaron;eno&scaron;ću. Sebi sam uvek postavljao pitanje, a evo postavljam ga i sada, koliko je čoveku zaista dato da u sve to znanje uđe do kraja. Smatram zaista da dobar astrolog mora da poseduje ili da bar dobro bude upućen u druga znanja (medicinu, psihologiju, pedagogiju, filozofiju, matematiku &hellip; ), pa kada sa svim tim ovlada, na to nadoveže ili nadgradi astrologiju. </span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Koliko zaista takvih astrologa ima? Mogu da vam kažem, odmah, nijedan. I eto velikog i čini mi se nepremostivog problema za astrologiju da bi se ona svrstala u nauku i postala naučna disciplina. Ovde neću pominjati, a veoma su prisutna, netačna vremena ili jo&scaron; gore datumi rođenja, koji jo&scaron; vi&scaron;e kvare op&scaron;ti utisak o astrologiji kao nauci. Sve ovo može da izgleda kao jedna savr&scaron;ena &ldquo;vadilica&rdquo; za astrologe kada se neki prognozirani događaji ne ostvare ili bar za smanjenu odgovornost netačnog tumačenja natalne karte.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Takođe, problem postoji i kod samih &ldquo;klijenata&rdquo; koji dolaze na tumačenje natalne karte. Sve vi&scaron;e ih je sa nekakvim apsurdnim ili sasvim nebitnim pitanjima, gde se od astrologa zahteva proricanje sudbine, a ne analiza karaktera i potreba koje u toj osobi na svesnom ili nesvesnom nivou postoje. Pa se raspituju za svoje &ldquo;sutra&rdquo; kao da to njihovo sutra ne zavisi od njih, njihovih dela, stremljenja, potreba. Sutra&scaron;nji dan će svakako osvanuti, topao ili hladan, ki&scaron;an ili maglovit, ali za svaku osobu poseban, jedinstven i na neki način specifičan. A upravo ta jedinstvenost i specifičnost, datog nam dana zavisi pre svega od nas, pa tek onda od dodatnih sticaja okolnosti. Isto tako, ljudi pamte ili zapisuju, pri tumačenju svoje natalne karte, samo određene stvari koje razumeju ili bar delimično osećaju kao takve u svom biću i to opet pod uslovom da su dovoljno otvoreni i iskreni prema sebi. A kako je te&scaron;ko biti otvoren i iskren prema sebi zna samo mali broj ljudi. Pa kad se sve to sabere, neukost astrologa ali isto tako i samih &ldquo;klijenata&rdquo;, astrologija gubi na svojoj su&scaron;tinskoj svrsi. Ostaje samo jalova priča da će nam taj i taj period biti dobar za posao, a opet neki drugi za ljubav i da ćemo nekad preboleti neki zdravstveni problem. Tako čovek i dalje tumara po mraku, a neizvesnost sutra&scaron;njice mu ostaje večna tajna, pa samo kod onih koji delimično postaju svesni sebe, svog karaktera i potreba ta sutra&scaron;njost može biti bar delimično naslućena, i ako ne i do kraja spoznata. </span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Zbog svega ovoga, astrologija će jo&scaron; dugo biti osporavana kao nauka. Ovde bi vas samo podsetio, na to koliko je novca uloženo u posebne naučne discipline da bi neke od njih i danas bile osporavane i do kraja ne dokazane. Uspokojava me samo saznanje i za nas astrologe nada, da će upravo ova precesija Vodolije doneti čoveku vi&scaron;i stepen svesnosti sebe samog i razvoja celokupne ljudske civilizacije, pa ćemo tek sa tim i moći da govorimo o astrologiji kao nauci. </span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Ipak, iz svoje astrolo&scaron;ke prakse, shvatio sam da i ova sada&scaron;nja astrologija, koliko god bila osporavana, radi i i te kako ima smisla. Za&scaron;to i kako, je te&scaron;ko na pravi način odgovoriti, ali kad stavim na tas uspe&scaron;no istumačene horoskope i one neuspe&scaron;ne, tas će daleko vi&scaron;e prevagnuti na strani onih uspe&scaron;no istumačenih. Osnovni, gore navedeni problem, i dalje ostaje, pa samim tim i moje pitanje, koliko astrolog sme i da li uop&scaron;te sme, da tako neuk odgoneta smisao i sudbinu pojedinca i da ponekad sa grubim gre&scaron;kama ili previdima napravi veću &scaron;tetu nego korist datoj osobi. A eto, za sada nam ostaje samo nada i pozitivna misao da će jednog dana astrologija biti ono &scaron;to zaista jeste i zaslužuje da bude. </span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Na kraju bi zamolio (ukoliko vas je ovaj tekst zainteresovao i pročitali ste ga do kraja) i ostale astrologe, kao i sve one koji astrologiju vole ili osporavaju, da daju svoj komentar. Hvala.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;">Vas astrolog <a href="http://www.astroloskicentar.com/176342/dragan-bura.html"><em>Dragan Bura</em></a></span></span></p>

Podeli na Facebook-u

ključne reči: astrolog dragan bura goran milekic nauka precesija vodolije pozitivna misao