Pozovite Astrologa - Kliknite Ovde

Terapija kristalima

Ova lista je sastavljena zahvaljujući znanju i kliničkim iskustvima lečitelja sa kristalima i korišćenjem teoloških i metafizičkih iskustava koja datiraju još od prastarih vremena do dana današnjeg uporedo sa detaljnom analizom različitih oblasti energetske medicine kao što su boja, vibracija energije i slično.

Terapija kristalimaPozovite Astrologa - Kliknite Ovde

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Kada se na&scaron;i sistemi energije u telu lome pod stresom, negativnim mislima ili &scaron;tetnim zračenjima, moćna rezonanca kristala može da nam pomogne da očistimo i ponovo uspostavimo na&scaron;e harmonijske tokove zdravlja.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<img alt="" src="http://content.beomedia.com/media/images/flourite-crystals.jpg" style="width: 640px; height: 426px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" /></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Ova lista je sastavljena zahvaljujući znanju i kliničkim iskustvima lečitelja sa kristalima i kori&scaron;ćenjem teolo&scaron;kih i metafizičkih iskustava koja datiraju jo&scaron;<br />

od prastarih vremena do dana dana&scaron;njeg uporedo sa detaljnom analizom različitih oblasti energetske medicine kao &scaron;to su boja, vibracija energije i slično.<br />

<br />

U svakoj kategoriji postoji mesta za jo&scaron; kristala koji se mogu dodati na listu, ova lista nikako nije potpuna a i te&scaron;ko to može biti kada se uzme u obzir<br />

veliko bogatstvo koje kristali nose sa sobom. Ovo je vi&scaron;e uradjeno kao referenca za sve koji traže terapiju koja bi mogla biti brza pomoć već postojećoj terapiji&nbsp; koju uzimaju bilo hemisjsku ili alternativnu. Ovo je neka vrsta brzog referentnog spiska za sve koji traže odgovarajući kristal za odredjena<br />

oboljenja.<br />

<br />

ABDOMEN&nbsp;&nbsp; &ndash; čadjavac<br />

AKNE&nbsp;&nbsp; &ndash; ametist<br />

ALKOHOLIZAM&nbsp;&nbsp; &ndash; ametist<br />

ANEMIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; koral, granat, kunzit, rubin, turmalin<br />

ANKCIOZNOST&nbsp;&nbsp; &ndash; hovlit, smitsonit<br />

APSORBOVANJE&nbsp;&nbsp; VITAMINA &ndash; rodonit<br />

ARTRITIS&nbsp;&nbsp; &ndash; azurit, rubin, karneol<br />

ASTMA&nbsp;&nbsp; &ndash; malahit, rutilski kvarc, tigrovo oko<br />

ASTRALNA&nbsp; PROJEKCIJA &ndash; angelit, hematit<br />

AUTIZAM&nbsp;&nbsp; &ndash; sugilit, moldavit<br />

BALANSIRA&nbsp; ČAKRE &ndash; krvavi kamen, gorski kristal<br />

BE&Scaron;IKA&nbsp;&nbsp; &ndash; koral, jantar, jaspis, žad<br />

BOL (OSLOBADJA OD) &ndash; bakar, hematit, gorski kristal, rubin<br />

BOL U KOSTIMA &ndash; kalcit, bakar, dolomit, fluorit, lapis lazuli<br />

BOL U MI&Scaron;IĆIMA &ndash; krizokola, bakar, diopsid, dolomit, larimar, lepidolit, kvarc<br />

BOL U TELU &ndash; bakar, dolomit, malahit, kvarc<br />

BOL UHA &ndash; jantar<br />

BOLESTI KRVI &ndash; ametist, krizolit, jaspis, rubin<br />

BOLESTI ZAVISNOSTI &ndash; ametist, fluorit, labradorit, kvarc, rubin, krvavi kamen<br />

BRONHITIS&nbsp;&nbsp; &ndash; rutilski kvarc<br />

BUBREZI&nbsp;&nbsp; &ndash; anhidrit, krvavi kamen, zeleni kalcit, žad, rodohrozit, gorski kristal, čadjavac, hrizopras<br />

ČIREVI&nbsp;&nbsp; &ndash; ahat<br />

CIRKULACIJA SLABA &ndash; citrin, magnetit, rubin, žuti topaz<br />

ČI&Scaron;ĆENJE AURE &ndash; lapis lazuli<br />

ČI&Scaron;ĆENJE VAZDUHA &ndash; gorski kristal<br />

ČISTAČ&nbsp;&nbsp; &ndash; čadjavac<br />

DEGENERACIJA KIČME &ndash; abalon<br />

DEPRESIJA&nbsp;&nbsp; -&nbsp; krvavi kamen, zlatni kalcit, karneol, kalcopirit, citrin,&nbsp; čadjavac, dijamant, krizopras, granat, galena, haulit, jaspis, lapis lazuli, džet<br />

DIGESTIVNI SISTEM &ndash; haulit, žuti žad, jaspis, peridot<br />

DIJABATES&nbsp;&nbsp; &ndash; citrin<br />

DIJAREJA&nbsp;&nbsp; &ndash; gorski kristal<br />

DOBRO RASPOLOŽENJE &ndash; rubin, turmalin, konicalcit<br />

DUG ŽIVOT &ndash; mesečev kamen<br />

ELOKVENCIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; ahat, amazonit, plava čipka ahat, tirkiz<br />

EMOCIJE (BLOKIRANE) &ndash; kunzit, plavi turmalin<br />

EMOCIJE (LO&Scaron;E) &ndash; peridot<br />

EMOCIJE (NESTALNOST) &ndash; herderit, selenit<br />

EMOCIJE (ZA SMIRENJE) &ndash; mesečev kamen, roze kvarc<br />

ENDOKRINI SISTEM &ndash; magnetit<br />

ENERGIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; granat, hematit, kvanit, rodonit, rubin<br />

ENERGIJA (BALANSIRANJE) &ndash; larimar<br />

ENERGIJA (FIZIČKA) &ndash; okamenjeno drvo<br />

FRUSTRACIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; haulit, mahovinasti ahat<br />

GLAS ( OJAČAVANJE) &ndash; karneol<br />

GLAS (VOKALNI PROBLEMI) - hrizopras<br />

GLAVOBOLJA&nbsp;&nbsp; &ndash; gorski kristal, roze kvarc<br />

GLUPOST&nbsp;&nbsp; &ndash; beril<br />

GRČEVI&nbsp;&nbsp; &ndash; jantar, ametist, karneol, lapis lazuli, moldavit, gorski&nbsp; kristal<br />

GRČEVI U STOMAKU &ndash; koral<br />

GRKLJAN&nbsp;&nbsp; &ndash; morganit<br />

GRLO (INFEKCIJE) &ndash; jantar, akva aura, akvamarin, beril, ahat plava čipka, larimar, plavi topaz<br />

GRLO (OTVORENA ČAKRA) &ndash; ahat plava čipka<br />

HIPERTENZIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; apatit, aventurin<br />

HIPOFIZA&nbsp;&nbsp; &ndash; sugilit<br />

HIPOHONDRIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; gorski kristal, tigrovo oko<br />

IDEALIZAM&nbsp;&nbsp; &ndash; krvavi kamen<br />

IMAGINACIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; galena, granat, roze kvarc, safir<br />

IMPOTENCIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; karneol<br />

IMUNITNI SISTEM &ndash; snežni kvarc<br />

INFARKT&nbsp;&nbsp; &ndash; lapis lazuli<br />

INFEKCIJA (ZA&Scaron;TITA) &ndash; granat, perle<br />

INSPIRACIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; turmalin<br />

INTELEKT&nbsp;&nbsp; &ndash; emerald, roze kvarc, žuti topaz<br />

INTESTINALNI POREMEĆAJ &ndash; jantar<br />

INTUITIVNA SVESNOST &ndash; ametist, zeleni kalcit, rubin, tirkiz<br />

ISCELJENJE (GENERALNO) &ndash; ahat, ametost, azurit, bodži kamen, zlatni kalcit, dioptaz, fluorit, kunzit, gorski kristal<br />

IZDRŽLJIVOST&nbsp;&nbsp; &ndash; sodalit<br />

JAJNICI&nbsp;&nbsp; &ndash; anhidrit, hrizopras, čadjavac<br />

JAJOVODI&nbsp;&nbsp; &ndash; hrizopras<br />

JETRA&nbsp;&nbsp; &ndash; akvamarin, beryl, krvavi kamen, lazurit, žuti topaz, cirkon<br />

KA&Scaron;ALJ&nbsp;&nbsp; &ndash; koral<br />

KOMFOR, UTEHA, UDOBNOST &ndash; zlatni kalcit, dioptaz<br />

KOMUNIKACIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; akva aura, lapis lazuli, akvamarin, angelit<br />

KONCENTRACIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; plavi topaz<br />

KO&Scaron;TANA SRŽ &ndash; jantar, kalcedon<br />

KOŽNA OBOLJENJA &ndash; granat<br />

KRAJNICI&nbsp;&nbsp; &ndash; akvamarin<br />

KREATIVNOST&nbsp;&nbsp; &ndash; ametist, aventurin, kalcedon, haulit, rubin<br />

KRVARENJE&nbsp;&nbsp; &ndash; gorski kristal, safir<br />

KRVNI PRITISAK &ndash; aventurin, plavi sodalit, crni ili zeleni turmalin<br />

KUK&nbsp;&nbsp; &ndash; okamenjeno drvo<br />

LARINGITIS&nbsp;&nbsp; &ndash; tirkiz<br />

LEDJA&nbsp;&nbsp; &ndash; okamenjeno drvo<br />

LIMFNE ŽLEZDE &ndash; turmalin<br />

LJUTNJA&nbsp;&nbsp; &ndash; ahat plava čipka, mahovina ahat, hrizopras<br />

LOGIKA&nbsp;&nbsp; &ndash; sodalit<br />

LOJALNOST&nbsp;&nbsp; &ndash; mesečev kamen, kijanit<br />

LO&Scaron;A SREĆA &ndash; turmalin<br />

MENTALNA SNAGA &ndash; selenit<br />

MEDITACIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; ametist, apačka suza, akva aura, azurit, krizopras, kunzit, magnetit, gorski kristal, selenit, snežni kvarc, turmalin, tirkiz<br />

MENSTRUACIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; karneol, krizopras, malahit, mesečev kamen, rubin<br />

MENTALNI POREMEĆAJI &ndash; beryl, mesečev kamen<br />

MENTALNI SLOM &ndash; rodohrozit, smitsonit<br />

MENTALNO ČI&Scaron;ĆENJE &ndash; lapis lazuli, malahit<br />

METABOLIZAM,&nbsp; RAST &ndash; amazonit<br />

MIGRENE&nbsp;&nbsp; &ndash; ametist, aventurin, džet, lapis lazuli, čadjavac<br />

MIR&nbsp;&nbsp; &ndash; krizopras, larimer, roze kvarc, plavi turmalin<br />

MIRNOĆA UMA &ndash; safir<br />

MOĆ VOLJE &ndash; krizopras, rutilski kvarc, tigrovo oko<br />

MOTORIČKI ODGOVORI FIZIČKOG TELA &ndash; apatit<br />

MUDROST&nbsp;&nbsp; &ndash; žad, lapis lazuli, rubin, tirkiz<br />

NEGATIVNE VIBRACIJE &ndash; ametist, krizokola, dolomit, fluorit, obsidian, peridot, gorski kristal, čadjavac, crni ili zeleni turmalin<br />

NEPLODNOST&nbsp;&nbsp; &ndash; karneol, zoisit<br />

NEPRIJATELJSTVO (STRAH OD) &ndash; grosuralit<br />

NERVNI SISTEM &ndash; aleksandrit, amazonit, jantar, akvamarin, krizokola, hrizopras, galenit, jaspis, morganit, peridot, žuti topaz, crni ili zeleni turmalin<br />

NERVOZA&nbsp;&nbsp; &ndash; safir, tirkiz<br />

NESANICA&nbsp;&nbsp; &ndash; ametist, aventurin, emerald, hematit, peridot, safir, plavi sodalit, žutitopaz, cirkon<br />

NEURALGIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; ametist, akvamarin, karneol<br />

OČI&nbsp;&nbsp; &ndash; ametist, akvamarin, avennturin, optički kalcit, žad, džet, lapis lazuli, lazurit, obsidian snežna pahulja, peridot, rodohrozit<br />

OČI (VID) &ndash; malahit<br />

ODSUTNE MISLI &ndash; karneol<br />

OKULTNE MOĆI &ndash; peridot<br />

OPEKOTINE&nbsp;&nbsp; &ndash;hrizopras<br />

OPRO&Scaron;TAJ&nbsp;&nbsp; &ndash; rodohrozit<br />

OPTIMIZAM&nbsp;&nbsp; &ndash; kalcedon<br />

OTVARA ČAKRE &ndash; fluorit, kvanit, gorski kristal<br />

PAMĆENJE&nbsp;&nbsp; &ndash; haulit<br />

PANKREAS&nbsp;&nbsp; &ndash; aleksandrit, zeleni kalcit, herderit, rodohrozit, čadjavac<br />

PINEALNA ŽLEZDA &ndash; lazulit, sugilit<br />

PLODNOST&nbsp;&nbsp; &ndash; karneol, zoisit<br />

POBAČAJ TRUDNOĆE &ndash; hrizopras<br />

POGLED U SEBE &ndash; tigrovo oko<br />

PONIZNOST&nbsp;&nbsp; &ndash; hrizopras<br />

PREHLADE I GRIP &ndash; žuti topaz<br />

PRIJATELJSTVO&nbsp;&nbsp; &ndash; lapis lazuli, mesečev kamen, roze kvarc, safir, turmalin, tirkiz<br />

PRIJATNI SNOVI &ndash; citrin, granat<br />

PROROČANSTVA&nbsp;&nbsp; &ndash; emerald<br />

PRO&Scaron;IRENE VENE &ndash; žuti topaz<br />

PROSTATA&nbsp;&nbsp; &ndash; hrizopras<br />

PSIHIČKI RAZVOJ &ndash; azurit, haulit, lapis lazuli, opal, žuti topaz, plavi topaz<br />

PSIHOSOMATSKI BOLOVI &ndash; tigrovo oko , krvavi kamen<br />

PULS (PREBRZ) &ndash; hematit<br />

PULS (PRESPOR) &ndash; jaspis<br />

RANE&nbsp;&nbsp; - karneol<br />

RAZMI&Scaron;LJANJE (DA BUDE JASNO) &ndash; akvamarin, karneol, celestit<br />

RAZMI&Scaron;LJANJE (DA SE POBOLJ&Scaron;A) &ndash; amazonit, tigrovo oko<br />

REUMATIZAM&nbsp;&nbsp; &ndash; jantar, karneol, malahit, rubin<br />

RIGIDNOST U RAZMI&Scaron;LJANJU &ndash; sodalit<br />

SAMO LJUBAV (KA SAMOM SEBI) &ndash; roze kvarc<br />

SAMO POUZDANJE, JA &ndash; ahat, aventurin, kravavi kamen, narandžasti kalcit, dijamant,&nbsp;&nbsp; granat, rodonit, tigrovo oko<br />

SAMO VREDNOST (NEDOSTATAK) &ndash; krokidolit<br />

SAMOKONTROLA&nbsp;&nbsp; &ndash; sardoniks<br />

SAMOPOUZDANJE&nbsp;&nbsp; &ndash; galenit, rubin<br />

SAOSEĆANJE&nbsp;&nbsp; &ndash; krizopras<br />

SEĆANJE NA PRO&Scaron;LE ŽIVOTE &ndash; granat, kijanit, okamenjeno drvo, gorski kristal, selenit<br />

SEKSUALNO UNAPREDJENJE &ndash; čadjavac<br />

&Scaron;IZOFRENIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; larimar, lepidolit<br />

SLEPO&nbsp;&nbsp; CREVO &ndash; hrizolit<br />

SLEZINA&nbsp;&nbsp; &ndash; albit, aleksandrit, krvavi kamen, zeleni kalcit, kalcedon, lapis&nbsp; lazuli, rodohrozit<br />

SLUH&nbsp;&nbsp; &ndash; ahat, rodonit<br />

SMIRUJE/UTI&Scaron;AVA TELO &ndash; ahat, celestit, žuti topaz, plavi topaz<br />

SMIRUJE/UTI&Scaron;AVA UM &ndash; ahat, amazonit, ametist, smitsonit, plavi topaz<br />

SNOVI, INTUICIJA &ndash; ametist, žad<br />

SPASAM&nbsp;&nbsp; &ndash; rubin<br />

SPIRITUALNI ČISTAČ &ndash; lapis lazuli<br />

SPIRITUALNI POKLONI &ndash; plavi topaz, gorski kristal<br />

SRCE&nbsp;&nbsp; &ndash; akva aura, beryl, plavi kvarc, kalcedon, hematit, lapis lazuli, oniks<br />

SREĆA&nbsp;&nbsp; &ndash; čadjavac, tigrovo oko<br />

SREĆA&nbsp;&nbsp; &ndash; citrin, kalcit, haulit, malahit<br />

STIDLJIVOST&nbsp;&nbsp; &ndash; lepidolit<br />

STOMAČNI ČIREVI &ndash; hrizokola<br />

STOMAK&nbsp;&nbsp; &ndash; akvamarin, beril, citrin, jaspis<br />

STRAH (DA NESTANE) &ndash; ahat, zeleni kalcit, čaroit, dijamant, džet<br />

STRAH OD PUTOVANJA AVIONOM &ndash; hematit<br />

STRES&nbsp;&nbsp; &ndash; ametist, ahat plava čipka, dijamant, žuti topaz<br />

STRPLJENJE&nbsp;&nbsp; &ndash; hrizopras<br />

SUMNJIČAVOST&nbsp;&nbsp; &ndash; staurolit<br />

SVESNOST&nbsp;&nbsp; &ndash; zeleni kalcit, narandžasti kalcit, celestit<br />

TALENAT&nbsp;&nbsp; &ndash; krvavi kamen<br />

TEMPERATURA (SMANJENJE) &ndash; ahat, krizopras, peridot, rubin<br />

TENZIJA, NAPETOST (EMOTIVNO) &ndash; ametist, ahat plava čipka, celestit, diptaz, tigrovo oko<br />

TENZIJA, NAPETOST (MI&Scaron;IĆNA) &ndash; smitsonit<br />

TESTISI&nbsp;&nbsp; &ndash; aleksandrit, hrizopras, čadjavac, zoisit<br />

THYMUS (DA OJAČA) &ndash; albit, akva aura, plavi kvarc<br />

TIROIDNA ŽLEZDA &ndash; galenit, krizopras, morganit, plavi turmalin, plavi ahat,&nbsp; celestit, angelit<br />

TOLERANCIJA&nbsp;&nbsp; &ndash; hrizopras<br />

TONIK&nbsp;&nbsp; &ndash; granat, peridot<br />

TRAUMA&nbsp;&nbsp; &ndash; akva aura, aventurin, rodohrozit, rodonit, roze kvarc<br />

TUGA, BOL &ndash; ametist, apačka suza<br />

UHO (UNUTRA&Scaron;NJE) &ndash; rodonit<br />

UKOČEN VRAT &ndash; hrizopras<br />

UKOČENO RAME &ndash; hrizopras<br />

UM (NESRETAN) &ndash; jaspis<br />

UMETNIČKI RAST &ndash; plavi topaz<br />

UPALA PLUĆA &ndash; fluorit<br />

UPALE&nbsp;&nbsp; &ndash; ahat plava čipka<br />

USTA&nbsp;&nbsp; &ndash; beryl<br />

UZEMLJENJE&nbsp;&nbsp; &ndash; apačka suza, karneol, fluorit, hematit, morion kristal, obsidian snežna pahulja, čadjavac, turmalin, unakit<br />

VENERIČNE BOLESTI &ndash; atakamit<br />

VERA&nbsp;&nbsp; &ndash; safir<br />

VIDOVITOST&nbsp;&nbsp; &ndash; hrizopras<br />

VIRUSNE INFEKCIJE &ndash; fluorit<br />

VITALNOST (ZA POBOLJ&Scaron;ANJE) &ndash; ahat, aventurin, krvavi kamen, naradžasti&nbsp; kalcit, dijamant<br />

VIZUALIZACIJE&nbsp;&nbsp; &ndash; selenit<br />

VODJSTVO&nbsp;&nbsp; &ndash; plavi topaz<br />

VRTOGLAVICA&nbsp;&nbsp; &ndash; gorski kristal<br />

ZA&Scaron;TITA&nbsp;&nbsp; &ndash; tirkiz, sardoniks<br />

ZGLOBOVI (BOLOVI) &ndash; azurit<br />

ŽIVOTNI SMER &ndash; citrin<br />

ZNANJE, SAMOSVESNOT &ndash; citrin, lubenica turmalin, ružičasti turmalin<br />

ZUBI&nbsp;&nbsp; &ndash; fluorit<br />

ZUBOBOLJA&nbsp;&nbsp; &ndash; akvamarin, malahit<br />

ŽUČNA KESA &ndash; naradžasti kalcit<br />

ZVEZDANI IZVORI &ndash; moldavit</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Izvor: <a href="http://kristali.weebly.com/index.html">Kristali</a></span></span></p>

Pozovite Astrologa - Kliknite Ovde
Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-06-22

pregleda:

ključne reči: astrologija kristali lecenje kristalima terapija kristalima kristaloterapija