Koja grčka boginja vlada vašim životom

U svakoj ženi krije se boginja na osnovu 7 arhetipskih obrazaca ponašanja, kako tvrdi Džin Šinoda Bolen, profesorka za Univerziteta u Kaliforniji, autorka svetskog bestselera Boginja u svakoj ženi.

Koja grčka boginja vlada vašim životom

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><em>DŽIN &Scaron;INODA BOLEN</em>, profesorka za Univerziteta u Kaliforniji, autorka je svetskog bestselera &quot;Boginja u svakoj ženi&quot;. Kao jedna od sledbenica Karla Gustava Junga (začetnika analitičke psihologije koji je u psihologiju uveo pojam &quot;arhetipova&quot;, odnosno obrazaca instinktivnog pona&scaron;anja ljudi sadržanih u kolektivnom nesvesnom), analizirala je mitove i starogrčke boginje, predstave o ženama koje postoje u na&scaron;em nesvesnom duže od 3000 godina. </span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Tako je do&scaron;la do sedam osnovnih arhetipskih obrazaca pona&scaron;anja žena. Kada ih osvestimo, moći ćemo da odlučimo koje boginje će se u nama ispoljiti i kojoj ćemo dati prednost.<br />

A do tada jedna, a katkada i vi&scaron;e njih, vladaće životom svake žene i, u zavisnosti od životnog razdoblja u kojem su, uticaće na pozitivne i negativne crte koje ispoljavaju, na stavove i pona&scaron;anje.<br />

<br />

Arhetipovi će vam pomoći da saznate da li ste sestra, tatina ili mamina ćerka, supruga, mudra žena, ljubavnica ili majka i da se oslobodite nekih negativnih obrazaca u pona&scaron;anju i tako postanete srećnija i bolja, kako za sebe tako i za druge. Osim toga, sedam boginja, tačnije arhetipskih predstava, Bolenova je podelila u tri grupe: devičanske, ranjive i alhemijsku.</span></span><br />

&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><b>Devičanski arhetip</b><br />

Tu spadaju Artemida, Atina i Hestija, koje su u grčkoj mitologiji bile device. Ali, to ne znači da devičanske boginje &quot;mu&scaron;ka ruka nikada nije dotakla&quot;, već da im nije bitan emotivni odnos. Ove tri boginje personifikuju žensku potrebu za samostalno&scaron;ću, ostvarivanju životne misije. Žene u kojima dominiraju ove boginje ne ispunjava mu&scaron;karac, već rad na sebi. Artemida personifikuje nezavistan ženski duh usmeren na dostignuće, Atina je razumna, samosvesna žena, a Hestija je strpljiva i nedodirljiva žena koja zadovoljstvo pronalazi u samoći.<br />

<br />

<em>Artemida</em>, boginja lova i Meseca, arhetip sestre: Žena kojom vlada Artemida smatra da može da brine sama o sebi, voli izazove, aktivna je i predstavlja slobodan ženski duh. Brak i deca joj nisu potrebni ako nema aktivne arhetipove Here i Demetre. Za nju je najveća vrednost sloboda, pa ne dopu&scaron;ta da bude sputana.<br />

Nedostatak emotivne bliskosti kompenzuje bliskim prijateljskim i sestrinskim odnosom. Artemida se bori protiv nasilja nad ženama i za prava obespravljenih i ugroženih. U potpunosti se usredsređuje na cilj, naročito ako ima konkurenciju. Ona je i biće divljine i snažno je povezana sa prirodom.<br />

Koje su njene slabosti? Ako nema uslova da se ostvari, može da postane frustrirana i depresivna. Ili, kada se potpuno usredsredi na vi&scaron;i cilj može da zaboravi na ljude oko sebe i tako im nanese bol.<br />

<br />

Zbog snažne strasti za pravdom ume da se pretvori u surovog i nemilosrdnog borca. Savetuje joj se da kroz sopstveni bol nauči da bude ranjiva. Najgori aspekt njenog karaktera je taj &scaron;to je emocionalno nedostupna, a ume da bude i nemilosrdna. Trebalo bi da razvija saosećanje i nauči da opra&scaron;ta i sebi i drugima. Tek tada će uvideti da joj je bliskost potrebna koliko i nezavisnost.<br />

<br />

<em>Atina</em>, boginja mudrosti, arhetip tatine ćerke: Prepoznaćete je u jakim poslovnim ženama, nema potrebu da se emotivno veže za mu&scaron;karca, ali joj je stalo da se u mu&scaron;kom svetu profesionalno dokaže i da korača rame uz rame sa mu&scaron;karcima. Ve&scaron;ta je i mudra. Čak i kada nije &scaron;ef, na svim dru&scaron;tvenim poljima pokazuje da ume strate&scaron;ki da razmi&scaron;lja i da se usredsredi na posao.<br />

<br />

Samouverena je, prestroga i njome ne vlada srce već razum, pa kao takva pla&scaron;i mu&scaron;karce. U odnosu sa njima teži partnerstvu, ravnopravnosti i uvažavanju. A, kako je očeva mezimica, privlače je moćni i uspe&scaron;ni mu&scaron;karci koji odgovaraju arhetipu patrijarhalnog oca, &scaron;efa, vođe.<br />

Slabosti? Predstavljena je u oklopu koji simbolizuje njenu snagu, ali i rigidnost. Ne dotiču je tuđi problemi. Međutim, ako ne nauči da bude otvorena za druge ljude, taj oklop postaje njen zatvor, a ona usamljena. Da bi iskazala žensku stranu neophodno je da postane solidarna sa drugim ženama i da počne da pokazuje saosećajnost prema slabijima ili ljudima koji cene druge vrednosti. Od uloge ratnice i mudrice odustaje tek kada se i sama ostvari kao majka. Tada može da razume svoju majku ali i druge žene, &scaron;to joj pomaže da postane opu&scaron;tena, spontana i spremna da prizna da su joj potrebni zagrljaj i uteha.</span></span></p>

<div class="inlineImage_left" style="text-align: justify;">

&nbsp;</div>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><em>Hestija</em>, boginja ognji&scaron;ta, arhetip mudre žene, tetke: Ova boginja predstavlja duhovni princip u svakoj ženi. I ona je okrenuta ka unutra&scaron;njem životu i traženju smisla života. Nenametljiva je, mirna, sama sebi dovoljna. Sklona je meditaciji i ritualnim aktivnostima koje je čine spokojnom.<br />

<br />

Reč je o usamljenoj ženi koja mir pronalazi u svom domu. Ljudi vole njeno dru&scaron;tvo, jer joj je dom savr&scaron;eno uređen i odi&scaron;e toplinom. Ipak, žena vođena ovim arhetipom često se povlači u sebe kada je neko emotivno povredi, pa se događa da postane stranac u sopstvenoj kući.<br />

Ako izgubi emocionalno upori&scaron;te u svom domu, ona kreće u potragu sopstvenog ja. Tada je bitno da poradi na samopouzdanju, tako &scaron;to će u sebi aktivirati arhetipove Atine ili Artemide. Ovoj ženi seksualnost nije mnogo bitna. Ona privlači tradicionalne mu&scaron;karce koji vole tihu ženu i brižljivu domaćicu.<br />

<br />

Slabost? Ako u arhetipu Hestije prevlada usredsređenost na svoju unutra&scaron;njost ili na onostrano, ona gubi odnos sa realnim životom, postaje usamljena i neupotrebljiva za svakodnevno funkcionisanje.<br />

<br />

<b>Ranjivi arhetip</b><br />

U ranjive boginje spadaju Hera, Demetra i Persefona i predstavljaju arhetipove tri dominantne ženske uloge: supruge, majke i ćerke. Njihovi identiteti zavise od veza koje uspostavljaju u životu. Ranjive su jer su okrenute drugima i teže ka bliskosti.<br />

<br />

<em>Hera</em>, boginja braka, arhetip supruge: Najveće zadovoljstvo pronalazi u emotivnom odnosu sa mu&scaron;karcem, ali tek kada se taj odnos zavr&scaron;i brakom. Žena kojom Hera vlada ne želi samo da se uda, ona želi da se uda za nekog pored koga će moći da dobije status koji zaslužuje. Privlači je brižan i sposoban mu&scaron;karac. Mužu daje prednost, čak i pred sopstvenom decom, a dan venčanja smatra najvažnijim u životu. Stalo joj je do trajnog partnerskog odnosa. Zbog toga su mitovi o njoj i Zevsu ispunjeni stra&scaron;ću, ali i konfliktima i ljubomorom.<br />

<br />

Slabost? Ako je nesigurna u sebe pokazuje snažnu ljubomoru i posesivnost. Ne ume da se posveti ničemu drugom osim odnosu sa mu&scaron;karcem. Kada nije zadovoljena njena potreba da bude &quot;nečija žena&quot;, postaje apatična jer se, kao neudata, oseća neispunjenom i neuspe&scaron;nom. Okrenutost radu, kao i aktiviranje Atine, može da ublaži negativne posledice ovog arhetipa. Ako nije udružena sa Demetrom, žena vođena Herom nema izražen majčinski kapacitet, jer svu energiju ulaže u očuvanje partnerskog odnosa. Negativna strana žene Here najvidljivija je kada je odbaci bračni partner. Ako je muž prevari, ona ljutnju usmerava na suparnicu. Sreća žene Here zavisi od toga koliko joj je muž odan, koliko mu je važan brak i koliko je ceni kao suprugu. Čak i posle razvoda ona se pona&scaron;a kao legitimna supruga. Odnosi sa ženama nisu joj naročito važni, pa je u opasnosti da, po izlasku iz emotivne veze, postane najusamljenije i najdepresivnije stvorenje.<br />

<br />

<em>Demetra</em>, boginja žita, arhetipska majka: Ova boginja u ženama budi želju za materinstvom i brigom za potomstvo. Iako nije jedina boginja koja je imala decu, Demetra je boginja za koju je odnos sa ćerkom Persefonom bio najvažniji od svih. Devojke vođene ovim arhetipom su one koje prve u dru&scaron;tvu osete materinski instinkt, koje prve dobiju bebu, koje sa čežnjom gledaju decu ili trudnice na ulici. Ali, ona brine i o drugima, sjajna je domaćica, njen dom je uvek otvoren za prijatelje. Spremna je da svakome pruži pomoć, pa se često bavi nekom od profesija gde to dolazi do izražaja. Ona je i vaspitačica i pedijatar.<br />

<br />

Slabost? Zbog dominantne potrebe da se o nekome brine i neguje ga, nameće odnos za&scaron;titnika i žrtve, &scaron;to je problem kada tako postupa prema odraslima. Može da bude velikodu&scaron;na ali i destruktivna majka koja decu želi da kontroli&scaron;e i kada ona porastu i požele da napuste dom. I u odnosu sa mu&scaron;karcima često preuzima ulogu majke. Da ne bi bila depresivna i pasivno agresivna, &scaron;to je često slučaj, potrebno je da svesno odustane od kontrole, da podstiče nezavisnost svoje dece i razvija sopstvena interesovanja zbog kojih će biti ispunjena i izvan majčinstva.<br />

<br />

<em>Persefona</em>, gospodarica podzemlja, arhetipska mamina ćerka: To je večita devojčica. Mit o Persefoni, koja je nepažnjom zavr&scaron;ila u podzemnom carstvu kao Hadova žena i kraljica podzemlja, ukazuje na lakomislenu stranu ženske ličnosti. Žena je vođena ovim arhetipom svaki put kada želi da isproba ne&scaron;to novo, kada ne može da odluči, kada joj se čini da je tuđe uvek slađe. Žena je prava Persefona i kada uživa u mu&scaron;kim udvaranjima. Prihvata ljude onakvima kakvi jesu i ne osuđuje ih sve dotle dok su joj zabavni.<br />

Ako zavr&scaron;i &scaron;kolovanje i uspe da se odluči za samo jednu profesiju, može da bude sjajan pedagog ili savetnik, a odgovaraju joj i kreativni poslovi koji ne zahtevaju ustaljeno radno vreme i formu.<br />

<br />

Slabost? Njen osnovni problem je nespremnost da odraste, prevelika bliskost s majkom, kao i to &scaron;to se u odnosu sa mu&scaron;karcem nesvesno prilagođava onome &scaron;to mu&scaron;karac želi da ona bude. Kako je otvorena za nova iskustva i spremna na promenu, Persefonu je dobro negovati kao simbol mladosti u ženi, ali je važno i da bude razborita. Hirovitost i nestrpljenje negativne su karakteristike ovog arhetipa, a opasnost je &scaron;to se te&scaron;ko suočava sa starenjem.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<br />

<br />

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><b>Alhemijski arhetip</b><br />

U trećoj kategoriji je samo <em>Afrodita</em>, boginja ljubavi i lepote, najprivlačnija od svih. Imala je mnogo ljubavnih veza i dece. Ulazila je u veze po sopstvenom izboru i nikada nije bila žrtva. Na taj način sačuvala je autonomiju, poput boginja devica, ali i ostvarila značajne emotivne odnose kao ranjive boginje. Arhetip Afrodite motivi&scaron;e žene da vrednuju kreativnost i budu otvorene za promenu.<br />

<br />

Afrodita, boginja ljubavi i lepote, arhetip ljubavnice: Njenim čarima, koje nisu vezane samo za fizičku lepotu, te&scaron;ko je odoleti. Moćna je zbog sposobnosti da se posveti ljudima i učini da se oni osećaju posebnim, ali i snažnog kreativnog duha. Žena kojom vlada Afrodita želi da voli i da bude voljena, ali ne mora da bude u emotivnoj vezi ili braku. Uživa u prijateljstvima i svim drugim vrstama odnosa, ali bez obaveza i uslovljavanja. Žena kod koje dominira ovaj arhetip je zavodnica, dama, privlači mu&scaron;karce i uživa kad su oni u nju zaljubljeni. Često žudi za decom, ali vi&scaron;e zbog zaljubljenosti u mu&scaron;karca sa kojim želi potomstvo nego zbog jakog materinskog instinkta. Privlačna je mu&scaron;karcima, ali često nije srećna u ljubavi jer je privlače uglavnom oni koji prema njoj nisu dobri. Zaljubljive je prirode i za svakog mu&scaron;karca misli da je onaj pravi, ali samo dok traje zaljubljenost.<br />

<br />

Slabost? Otvorena je za novo i lepo, pa često ne razmi&scaron;lja o posledicama. Samodovoljnost u slučaju Afrodite često može da sklizne u narcisoidnost, a zaljubljenost u patolo&scaron;ku opsesiju voljenom osobom. Žena Afrodita treba da nauči da svoju volju za životom ne može da zadovolji bez po&scaron;tovanja drugih, a da značajne osobe u svom životu treba da neguje kao &scaron;to neguje sopstvene snove, ambicije i kreativnost.</span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

Izvor: <a href="http://novosti.rs/vesti/zivot_+.303.html:428362-Da-li-ste-tip-majke-ljubavnice-supruge">Vecernje Novosti</a></p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-07-07

pregleda:

ključne reči: zanimljivosti astrologija arhetipovi zene boginja j. s. bolen grcka boginja