Hemijsko Područje Fizičkog Sveta Prema Učenju Rozenkrojcera :

Hemijsko Područje Fizičkog Sveta Prema Učenju Rozenkrojcera :

Prema učenju Rozenkrojcera,svemir se sastoji od sedam raznih stanja materije ili svetova.To su:

1.Svet Boga

2.Svet devičanskih duhova(ilipraduhova)

3.Svet božanskog duha

4.Svet životnog duha

5.Svet misli

6.Svet požude(osećajni)

7.Fizički svet

Ta deoba nije svojevoljna,nego je nužna,jer je supstanca svakog od tih svetova podvrgnuta zakonima koji u drugim svetovima ne deluju.Tako je,na primer,u fizičkom svetu materija podložna zakonu gravitacije i zakonu stezanja i rastezanja.U svetu požude nema ni toplote ni zime,tela isto tako lako lebde uvis kao što se i spuštaju .U telesnom svetu postoje vreme i prostor.a u svetu požude oni nemaju gotovo nikakav upliv.Materija tih svetova takođe se razlikuje po gustini.Fizički svet je sedmi,najgušći među njima.Svaki od tih svetova se opet dalje deli u sedam oblasti ili podeljaka materije.U fizičkom svetu čvrsto,tečno i gasovito agregatno stanje čine tri gušća pododeljka,a ostala četiri su u eteri različite gustine.U ostalim svetovima postoje slični pododeljci.Moramo da upoznamo još dva dalja razlikovanja.Tri gusta pododeljka fizičkog sveta,čvrsto,tečno i gasovito telo,čine takozvanu hemijsku oblast.Materija te oblasti jezgra je svake čvrste forme.Eter je takođe fizička materija.On nije homogen nego postoji u četiri razna stanja.On je ulazno sredstvo za duh koji daje život svim telima hemijske oblasti.U svetu misli tri viša pododeljka predstavljaju bazu apstraktnih misli.Četiri gušća(niža)pododeljka pružaju mislima onu materiju u kojoj se one utelove i postanu konkretne i zato se to zove oblast konkretnih misli.Kada posmatramo brdo ili oblake koji ga skrivaju,sok biljke ili krv životinje,nit pauka ili krilo leptira,kost slona ili vazduh koji udišemo,ili vodu koju pijemo-svi se oni sastoje od iste hemijske osnovne materije.Sada se pitamo:šta je to što ovim osnovnim supstancama daje tu beskrajnu raznolikost oblika?To je univerzalni duh koji se očituje u vidljivom svetu kao četiri velike životne struje u raznim stadijumima razvoja.Taj četvorostruki životni impuls oblikuje hemijsku materiju zemlje u četiri područja-mineralno,biljno,životinjsko i ljudsko.Kako su ova tela hemijska ona su logično mrtva i bezosećajna,kao što je hemijska masa u svom praštanju.Tek kada u nju uđe besmrtni duh i sebi sagradi mozak kao svoj instrument,oni razviju osećanja i svest putem kojih uče i usavršavaju se.

Podeli na Facebook-u