Astrologija I Psihologija

Astrologija I Psihologija

Da bismo shvatili pravo značenje alhemije i astrologije neophodno je da imamo jasnu predstavu o unutrašnjim odnosima i identitetu mikrokosmosa i makrokosmosa i o njihovom sadejstvu. Sve sile u univerzumu su potencijalno prisutne u čoveku i njegovom telu a svi njegovi organi nisu ništa drugo do proizvodi i predstavnici sila prirode.

Paracelzus

Astrologija predstavlja jedan od najranijih čovekovih pokušaja da pronađe harmoniju sakrivenu iza ili unutar prividnog haosa koji vlada svetom.

Drevni astrološki okviri se značajno slažu sa savremenim psihološkim konceptima.

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2014-02-07

pregleda: