Funkcija Venere Na Malo Objektivniji Način

Funkcija Venere Na Malo Objektivniji Način

Težnja da se suprotnosti ujedine, da se dovedu u sklad i nađu u ravnoteži suština je psihološkog uticaja Venere.

Venera je odgovorna i opisuje našu emocionalnu procenu.

Spremnost na kompromis igra veliku ulogu u prijateljstvima i odnosima unutar grupe to je tipična funkcija Venere.

Psihički sadržaji Venere razvijali su se do apstraktnijih oblika zajedno sa čovekom, počev od jednostavne potrebe za ljudskim zajedništvom, pa sve do prijateljstva i raznih oblika zajedničkog života.

venera označava i stupanje u odnose na osnovu uzajamne zavisnosti, i održavanje sklada i ravnoteže u odnosima.

Saradnja i partnerstvo, sklad i ravnoteža, saosećanje i čovečnost, miroljubivost,idealizam, osećaj za estetsko, smisao za lepotu sve su to karakterisitke funkcije Venere.

Ako je ta funkcija poremećena onda je tu neurednost, nespretnost, nedostatak takta, ono što grupa smatra nemoralnim.

Venera predstavlja želju i potrebu da neko žudi za nama.

Venera nam samim tim daje mogućnost da procenimo sopstvenu moć privlačnosti sa osećanjem taštine.

Neuravnotežena funkcija Venere u psihi dovodi do preterane taštine ili samopotcenjivanja i osećanja da su naša poželjnost i privlačnost nedovoljno uspešni. I precenjivanje sebe i potcenjivanje .

Potreba da se čovek veže za druge proizilazi iz potrebe za sigurnošću primarno Venera želi da bude zadovoljna.

Tu je i značajna potreba da se prida važnost predmetima pa istaknutu Veneru nalazimo kod kolekcionara umetninama.

Venera svemu pridaje vrednost na osnovu osećaja a kako to ispoljava zavisi od kvaliteta njene pozicije i odnosa sa drugim planetama.

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2014-02-14

pregleda: