Deveta Kuća U Vašoj Natalnoj Karti

Deveta kuća horoskopa predstavlja polje visokog obrazovanja , to je polje inostranstva , putovanja duhovnog i fizičkog .Sve ono što je daleko u realnom i imaginarnom smislu. Simbolizuje i filozofiju, religiju i nauku.

Ovo polje je i jedan od odličnih pokazatelja intelektualnih kapaciteta pojedinca, čiji horoskop posmatramo, pokazuje koliko je osoba mudra.Opisuje naš boravak u inostranstvu ,potencijal za život u inostranstvu , sklonost putovanjima. Kako završavamo fakiultet , šta studiramo. Deveta kuća je i kuća dugoročnih planova, tj. polje, koje ukazuje na ono šta planiramo, jer i planovi su nešto što se odnosi na daleke stvari. Ona pokazuje i kakav je naš pogled na svet, tj. kakva je naša percepcija sveta, kakvim ga doživljavamo i to šta je naša bazična misao vodilja, kada razmišljamo o tom svetu. Deveto polje horoskopa se odnosi i na naša predviđanja i proricanja, pa tako kroz simboliku devetog polja možemo dobiti odgovor na to, koliko smo u tim našim proricanjima uspešni. Ovo polje horoskopa se odnosi i na studije (fakultet), kao i na sticanje viših znanja.Deveta kuća je kuća našeg drugog braka .Opisuje i naše unuke odnosno potomke naše dece. Opisuje zdravlje majke u horoskopu muškarca i na zdravlje oca u ženskim horoskopima. U simbolici devete kuće možemo videti i rodbinu naših bračnih partnera. Ona govori i o psihi oca u muškim i psihi majke u ženskim horoskopima, takođe, simbolizuje i prijatelje naših prijatelja, kao i vrhunske domete naših tajnih neprijatelja. Deveta kuća opisuje način na koji komunicira naš bračni partner i govori nam o tome, kakav nam je odnos prema strancima, nepoznatima, kakvi nas dugi putevi očekuju i koliko smo često na njima (bili oni stvarni ili duhovni).Kao i kod svih drugih kuća, od velike je važnosti sa kojim znakom kuća počinje, koja planeta vlada ovim poljem, kakvi su njeni aspekti, kao i to koje su planete u njoj i kakve aspekte one prave…

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-10-10

pregleda: