Treća Kuća U Vašoj Natalnoj Karti

Treća kuća (treće polje horoskopa) je Merkurovo polje ,intelektualno opcionalno polje

Opisuje način na koji razmišljamo kako , komuniciramo .

Može da opiše izbore koje pravimo jer volja je uvek slobodna .

Tu je opisana naša inteligencija , dar za jezike , komunikaciju , način na koji se izražavamo,naše detinjstvo, okolina, ulica izleti, pisma, mejlovi, sms poruke, automobil ,dokumenta ,osnovna škola

Tu su opisani sestra ili brat .

Treća kuća opisuje naš odnos prema rodbini odnosno bliske familijarne odnose , kakvi nas kratki putevi očekuju i koliko smo često na njima.

Često je naglašeno kod predavača ,nastavnika ,ljudi koji se bave decom ili pišu , kod spikera ..

Kao i kod svih drugih kuća, od velike je važnosti sa kojim znakom kuća počinje, koja planeta vlada ovim poljem, kakvi su njeni aspekti, kao i to koje su planete u njoj i kakve aspekte one prave…

Podeli na Facebook-u